escolar     terapia     suicidi     dificultats     trastorns     psicoleg     violencia     dolor     baixa     emocionals     psiquiatre     crisis     humor     psicoterapia     tractament     vida     personalitat     assetjament     sexuals     colon     conducta     conflicte     alimentari     tristesa     deficit     impossibilitat     traumatic     menopausa     crisi     consulta     sentiment     postpart     persona     trastorn     adolescencia     problema     perdua     impotencia     compulsiu     laboral     irritabilitat     ansietat     dispareunia     menjar     fatiga     insomni     autoestima     sindrome     son     hiperactivitat     comportament     climateri     bulimia     anorexia     estres     depressio